Felvételi Hírek

Hidrológus szakirányú továbbképzési szak

Felvételi vizsga időpontja: 2017. szeptember 4., 10:00
Helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., Természetföldrajzi Tanszék, D 1-215-ös szoba
A felvételi vizsga témakörei:
1. A hidroszféra helye a földi szférák rendszerében; a víz fő megjelenési és mozgásformái.
2. A világtenger és a szárazföldek vízháztartását meghatározó természeti folyamatok, a Föld vízmérlege.
3. Magyarország vízföldrajzi helyzete, vízrajzi képe (térbeli és időbeli változások, természetes folyamatok, emberi beavatkozások).
4. Magyarország felszíni és felszín alatti vizeinek jellemzői.
5. Magyarország vízháztartásának jellemzése.

Mikrobiológus szakirányú továbbképzési szak

Felvételi vizsga időpontja: 2017. szeptember 5., 10:00
Helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., Mikrobiológiai Tanszék, D 6-104-es szoba
A felvételi vizsga témakörei:
1. a Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzést megalapozó, korábbi tanulmányok során elsajátított természettudományos ismeretanyag felvázolása,
2. a Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzésben a szorosabban vett szakmai érdeklődési terület meghatározása,
3. a Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzéshez szükséges személyes adottságok, kompetenciák meglétének bemutatása,
4. a Mikrobiológus Szakirányú Továbbképzés során elsajátítandó tudásanyag alkalmazásának lehetőségei az egyéni szakmai fejlődésben, a további karrier alakulásában.

Természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Felvételi vizsga időpontja: 2017. szeptember 4., 9:00
Helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., É 7.15 (Északi Tömb, 7. emelet, MS Labor)
A felvételi vizsga témakörei:
1. Mutasson be egy szabadon választott, hazai természettudományi vagy műszaki profilú múzeumot és ismertesse az egyik kiállításukat kommunikációs szempontból!
2. Mutasson be egy szabadon választott múzeumi rendezvényt vagy foglalkozást!
3. Hogyan, milyen szempontok figyelembevételével készítené el egy ön által választott (nyomtatott, online, vagy elektronikus) természettudományos vagy műszaki kiállítás promóciós reklámkampányát?
4. Mutassa be egy szabadon választott, külföldi természettudományos vagy műszaki múzeum kommunikációs csatornáit és néhány közleményét!
5. Ismertesse a magyar múzeumi közösség rendszeres, országos rendezvény sorozatainak céljait, kommunikációs formáit, és egy múzeum részvételét elemezve mutassa be, mennyiben különbözi a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok éjszakája a rendszeres közművelődési programoktól!
6. Ismertesse a múzeumpedagógia célcsoportokhoz kötődő, sajátos módszereit egy választott korosztálynak szóló programok bemutatásával! (Pl.: kisgyermekek és szüleik, kamaszok, idősek).

Természettudományi média kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Felvételi vizsga időpontja: 2017. szeptember 4., 11:00
Helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., É 7.15 (Északi Tömb, 7. emelet, MS Labor)
A felvételi vizsga témakörei:
1. Elemezzen a médiafogyasztó és a szerkesztőség szempontjából egy szabadon választott (nyomtatott, online vagy elektronikus) tudományos ismeretterjesztő médiaterméket.
2. Mutassa be egy szabadon választott, hazai felsőoktatási intézmény vagy kutatóintézet kutatói közösségének témáit!
3. Mutasson be egy szabadon választott múzeumi rendezvényt vagy foglalkozást!
4. Hogyan, milyen szempontok figyelembevételével készítené el egy ön által választott (nyomtatott, online, vagy elektronikus) tudományos ismeretterjesztő médiatermék promóciós reklámkampányát?
5. Mutassa be egy szabadon választott, hazai felsőoktatási intézmény vagy kutatóintézet tudományos eredményeit népszerűsítő akcióit!

 

Szakirányú továbbképzések felvételi időpontok

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szakirányú továbbképzéseinkre jelentkezőket a felvételi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókról.

ELTE TTK Nyílt Nap 2020. január 17.

Kedves Diákok!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 2020. január 17-én Nyílt Napot tart. A nyílt nappal kapcsolatos információk és a rendezvény programja a nyiltnap.ttk.elte.hu oldalon fog megjelenni és frissülni.

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap, 2013. november 21.

Kedves középiskolás diákok!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara 2013. november 21-én, csütörtökön 10 órai kezdettel tartja nyílt napját.