A koronavírus helyzethez kapcsolódó fontos tanulmányi információk

Tisztelt Hallgatók!
 

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020.03.12-től szünetel.

A Tanulmányi Hivatal munkatársai a hallgatók kérdéseit kizárólag elektronikusan, a TH honlapján, a munkatársak fülön (http://to.ttk.elte.hu/?q=munkatarsaink) megtalálható e-mail címen fogadják, kizárólag a Neptunban szereplő hivatalos hallgatói e-mail címről.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a "freemail", "hotmail" illetve az "outlook" e-mail címekre küldött leveleink sajnálatos módon többnyire nem érkeznek meg, ezért kérjük egy másik e-mail cím (pl. gmail) rögzítését a Neptun tanulmányi rendszerben.

 
Mivel az ELTE 2020. március 23-tól távolléti oktatásra áll át, ezért kiemelten fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kövessék az ELTE honlapján olvasható (https://www.elte.hu/koronavirus), folyamatosan frissülő tájékoztatót és tartsák be az abban szereplő utasításokat, rendszeresen használják a Neptunt és ellenőrizzék a Neptunban regisztrált elektronikus postafiókjukat, mivel az oktatók a Neptunon keresztül fogják Önöket tájékoztatni a kurzusok teljesítésének módjáról.

Az ELTE TTK oktatói és munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a hallgatók a rendkívüli körülmények között is megkapják a lehetőséget a kurzusok teljesítésére, de a félév sikeres befejezéséhez elengedhetetlen az Önök együttműködésé is.

Vigyázzanak magukra, családtagjaikra, ismerőseikre, mindenkinek jó egészséget kívánunk!

További képzéseink

Hidrológus szakirányú továbbképzés
Mikrobiológus szakirányú továbbképzés (alább)

Hidrológus szakirányú továbbképzés

Munkarend: esti
Szakirányú továbbképzés neve: hidrológus
Önköltség (félév): 200 000 Ft
Képzési idő (félév): 2
Irányszám: 10 < 15
Képzés gyakorisága: hetente 1 alkalom, péntek
Képzés helye: Budapest
Képzési terület: TERM

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt mesterképzési szakok bármelyikén szerzett oklevél: geográfus, geológus, földtudományi mérnök, geofizikus,
meteorológus, földrajztanár, természetismeret-környezettan tanár, környezettudomány, környezetmérnöki (illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi
egyetemi szintű képzések); b) a fentiektől eltérő mesterképzési szakos (korábbi egyetemi szintű) oklevéllel rendelkezők felvételének feltétele a hidrológiai,
vízügyi ismeretekre irányuló szóbeli vizsga sikeres teljesítése.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: hidrológus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Karátson Dávid ELTE Természetföldrajzi Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, email:
dkarat@ludens.elte.hu, honlap: http://geogr.elte.hu/

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
Képzés kezdete: 2020. szeptember 18.

Egyéb információk: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapot (http://to.ttk.elte.hu/tovabbi-nyomtatvanyok) a Tanulmányi Hivatalban, Nagypál Emma
tanulmányi előadónál kell leadni (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.78). Elérhetőség: +361/372-25-64, nagypal.emma@ttk.elte.hu. A felvételi
vizsga tervezett időpontja: 2020. szeptember 11.

Mikrobiológus szakirányú továbbképzés

Munkarend: esti
Szakirányú továbbképzés neve: mikrobiológus
Önköltség (félév): 295000 Ft
Képzési idő (félév): 4
Irányszám: 5 < 30
Képzés gyakorisága: hetente
Képzés helye: Budapest
Képzési terület: TERM

Részvétel feltétele: a) Az alább felsorolt alapképzési szakok (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzések) bármelyikén szerzett oklevél:
biológia, környezettan, kémia, erdőmérnöki, kertészmérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, egészségügyi gondozás
és prevenció, környezetmérnöki, biomérnöki, vegyészmérnöki.
b) A fentiektől eltérő, legalább alapképzésben (vagy azoknak megfeleltethető legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők, akiket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, illetve akiket a Felvételi
Bizottság alkalmasságuk okán támogat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mikrobiológus
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Borsodi Andrea, ELTE Biológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszék, cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, tel/fax: (1)
381-2177, email: borsodi.andrea@ttk.elte.hu, honlap: http://mikrobiologia.elte.hu

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.
Képzés kezdete: 2020. szeptember 9.

Egyéb információk: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapot (http://to.ttk.elte.hu/tovabbi-nyomtatvanyok) a Tanulmányi Hivatalban, Nagypál Emma
tanulmányi előadónál kell leadni (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.78). Elérhetőség: +361/372-25-64, nagypal.emma@ttk.elte.hu. A felvételi
vizsga tervezett időpontja: 2020. szeptember 2.