Speciális szükségletű hallgatók részére

A fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett megsegítése az Egyetemen 2000 óta folyik. Kezdetben ezt a tevékenységet kari koordinátorok végezték, majd 2009 szeptembere óta egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze a kari koordinátorok munkáját és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékosság-ügyi intézkedéseket, programokat.

Mit jelent a speciális szükséglet?

A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 147. § 8. szerint az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedési, fejlődési rendellenességű. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is.

A hallgató megsegítésének feltétele: a regisztráció

Arra kérjük, hogy amennyiben valamilyen fogyatékossággal él (hallás-, látás-, mozgássérült, beszéd- vagy más fogyatékossággal élő személy- különösen súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) akkor keresse fel Körmendi Tiborné koordinátort és a TO honlapjáról letölthető nyomtatványon jelezze, hogy az Önt érintő probléma milyen típusú és mértékű.

Az igazolás módja:

 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy régi nevén ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet), új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) szakvélemény, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében:
  • régi nevén ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) szakvéleménye;
  • vagy – a tankötelezettség idején már fennálló fogyatékosság, sajátos nevelési igény megléte esetében - valamelyik szakértői bizottság szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia).
  • Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén a hallgató felkeresheti valamelyik igazságügyi logopédus szakértőt az alábbi linken kikeresve a lakóhelyéhez legközelebbit: http://szakertok.irm.gov.hu/SearchByExpertList.aspx, akinek a szakvéleményét beadhatja az NRSZH-ba. Másik megoldás a Gyakorló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságtól (Tel.: 461-37-31) vizsgálatot kérni. A vizsgálat mindkét esetben költségekkel jár.  

 

Az adatszolgáltatás nem kötelező, hátrányos következményekkel nem jár. Az ilyen adatokat az adatvédelmi törvény különleges adatként jelöli meg, amelyekkel mindenki maga rendelkezhet.

Egyúttal felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Egyetem nem szerez tudomást az Önt érintő problémáról, úgy a szükséges kedvezményeket, mentességeket sem tudja biztosítani az Ön számára tanulmányai során.

A megsegítés formái a Karon:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése
 • Személyi segítő megbízása
 • Kölcsönözhető speciális eszközök
 • Akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek
 • Egyéni tanácsadás
 • ingyenes fénymásolási, nyomtatási lehetőség (limitált oldalszám, a szolgáltatás igénybe vehető az A ép 1.84-es szobában.)
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok:

Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:

 • ELTE TTK Médiatár
 • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba

Speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára: TÁTK és BTK Karokon, de az ELTE bármelyik hallgatója igénybe veheti. Jelentkezés:

 

 

Álláslehetőség - EquWork

Az EquWork project megváltozott munkaképességgel élő emberek munkaerő-piaci integrálását célozza meg. Ehhez keresünk olyan potenciális munkavállalókat, akikkel személyes interjút készítünk, hogy képességeiknek valamint érdeklődési területüknek megfelelő munkát tudjunk számukra biztosítani. 
A munkaerő-közvetítésünk során országos adatbázist építünk és azt preferenciák alapján vállalatoknak kiajánljuk.

Igény esetén a munkavállalóknak segítünk önéletrajz készítésben, illetve egyéb bemutatkozási lehetőségek elkészítésében (pl.: video, motivációs levél, szakmai önéletrajz).
 Akit érdekel ez a lehetőség, mert munkanélküli vagy épp váltani szeretne, de még nem tudja hol, hogyan induljon el, juttassa el önéletrajzát a tamas.szentkereszty@equwork.hu címre, illetve lépjen kapcsolatba Szentkereszty Tamással a +36-20-380-3754-os telefonszámon!